Dołącz do nas

Deklaracja członkowska

Na całym świecie pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych, by mieć wpływ na warunki pracy i płacy.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentuje prawa swoich członków w relacjach z pracodawcą, kierując się ideami wolności, równości i współodpowiedzialności.
Dlaczego warto być członkiem
NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej
 bo to Twoja organizacja, dzięki której łatwiej będzie Ci dochodzić swoich praw pracowniczych; działamy tu na Politechnice Łódzkiej, bronimy praw wszystkich grup pracowniczych: nauczycieli i nienauczycieli;
 wstępując do nas zyskujesz ochronę prawną w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, ochrony zdrowia, warunków socjalno-bytowych, przepisów BHP i kodeksu cywilnego;
 zainicjowaliśmy i wspieramy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE);
 organizujemy i dofinansowujemy, swoim członkom i ich rodzinom, bilety do teatru, kina, wycieczki krajowe i zagraniczne, paczki świąteczne dla najmłodszych oraz seniorów, spotkania, imprezy integracyjne;
 w trudnych chwilach wspomagamy finansowo;
 jesteśmy organizacją związkową, a nie polityczną.

Przyjdź do naszego związku – w pojedynkę niewiele zdziałasz – w grupie szanse zdecydowanie rosną !!!

WSTĄP DO NAS,

do naszego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”