Drodzy Członkowie

Minął już rok od początku pandemii

Kto by pomyślał, że tyle to będzie trwało…

I znowu mijają kolejne święta, kiedy nie możemy życzyć sobie na żywo: TEGO CO NAJLEPSZE!

No cóż taki mamy czas przerażający, dziwny, nieprzeciętny, ale i historyczny.

Oby nie dopadła nas nostalgia ani żadne psychiczne doły i dołki…

Poradzimy sobie z tym wszystkim, zbliżamy się już do mety, kiedy to wszystkich nas zaszczepią i poczujemy się wreszcie bezpieczni.

 

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ wraz z Przewodniczącym Jackiem Sawickim

z okazji Świąt Wielkiej Nowy

składają Wam wszystkim życzenia w tym jakże innym okresie

Przede wszystkim ZDROWIA

Pogody ducha, uśmiechu

Poczucia bliskości ze swoimi najbliższym

No i oczywiście słoneczka na niebie, w końcu wiosna idzie 😊

Niech te Święta Wielkiej Nocy minął Nam wszystkim spokojnie, zdrowo i szczęśliwie.
😊😊😊

WIELOLETNIEMU PRZEWODNICZĄCEMU NSZZ „Solidarność” w PŁ

ANDRZEJOWI BARTCZAKOWI

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI

ŻONY

MAŁGOSI BARTCZAK

ZE SMUTKIEM SKŁADAJĄ

KOLEŻANKI I KOLEDZY Z SOLIDARNOŚCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

DROGI ANDRZEJU

ŁĄCZYMY SIĘ Z TOBĄ W BÓLU

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 29 marca 2021 r. godz. 14:00
na cmentarzu Starym w Łodzi, ul. Ogrodowa (część katolicka)

L.Dz.SOL/05/2021                                                                                                                                          Łódź, dnia 18 marca 2021roku

ZAPROSZENIE

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej uprzejmie zaprasza Przewodniczących Kół i Delegatów NSZZ „Solidarność” w PŁ na zebranie sprawozdawcze (WZD) z połowy kadencji 2018 – 2023.

Zebranie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 1400.

Ze względu na stan epidemiczny w Polsce nasze spotkanie odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Bardzo proszę o informację zwrotną na mail (solidarnosc@info.p.lodz.pl) do dnia 26 marca 2021 roku, czy wszyscy Państwo będziecie mogli uczestniczyć zdalnie w WZD NSZZ „Solidarność” w PŁ.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej Politechniki Łódzkiej w połowie kadencji 2018 – 2023.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Informacja o ogólnopolskim przedłużeniu kadencji z czteroletniej na pięcioletnią.
 4. Dyskusja.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Jacek Sawicki

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ organizuje wycieczkę z przewodnikiem po Łodzi

11 kwietnia 2021 (niedziela) godz. 11.00

RADEGAST, CMENTARZ ŻYDOWSKI I PARK OCALAŁYCH

Spotkanie o godz. 11.00

pod kolumną/kominem na stacji Radegast

Radegast – właściwie „stacja Marysin”. W okresie II wojny światowej łódzki Umschlagplatz. Obecnie oddział „Stacja Radegast” Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

Cmentarz żydowski w Łodzicmentarz w Łodzi założony w 1892 roku, położony w południowej części Bałut, na niewielkim wzniesieniu pomiędzy ulicami Bracką, Zagajnikową, Zmienną i Inflancką; największa w Polsce pod względem powierzchni nekropolia żydowska (42 ha, ponad 230 tys. pochowanych, w tym ok. 45 tys. stanowią mogiły zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania łódzkiego getta).

Spacer zakończymy w Parku Ocalałych

Park Ocalałychpark w Łodzi upamiętniający osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt, będące jednym z elementów realizacji planu eksterminacji Żydów III Rzeszy. Park został oficjalnie otwarty 30 sierpnia 2004, w dniu 60. rocznicy likwidacji getta.

Czas spaceru ok 3 – 4h.

CENA: 5 zł      

CENA NIE OBEJMUJE: wstępu na teren Cmentarza Żydowskiego: 10 zł normalny, 8 zł ulgowy.

Można zabrać ze sobą jakieś picie (woda, termos z kawą, herbatą) czy jedzenie, ponieważ podczas wycieczki nie przewidziana jest przerwa na posiłek.

Zapisy w Biurze KZ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Informacja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Politechniki Łódzkiej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) PPK – zacznie obowiązywać od kwietnia 2021 roku, również u nas w PŁ.

Komisja ds. PPE w PŁ (przedstawiciele Związków zawodowych, v-ce Kanclerz mgr M. Paliński oraz Kierownik Działu Socjalnego mgr G. Demczuk) na spotkaniu dnia 8 stycznia 2021 roku, kierując się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych w PŁ, wytypowali instytucje finansową, która zostanie zarekomendowana do JM Rektora PŁ w zakresie zarządzania PPK w naszej Uczelni – będzie to PKO BP SA.

Dlaczego właśnie PKO BP SA:

 • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi
 • zarządza nimi w sposób efektywny (zbadane zostały historyczne wyniki oferowanych funduszy),
 • posiada rozbudowaną sieć placówek na terenie Łodzi oraz woj. łódzkiego jak również wykwalifikowany personel do obsługi PPK
 • oferuje jedną z najniższych na rynku stawek opłaty za zarządzanie aktywami PPK w wysokości 0,33 % aktywów funduszu
 • oferuje kompleksowe wsparcie dla PŁ (materiały informacyjne, szkolenia dla kadry, wsparcie techniczne) na każdym etapie wdrożenia oraz późniejszej obsługi PPK, bezpłatną aplikację mobilną oraz dedykowanego opiekuna i infolinię w tym zakresie.

 

Kilka ważnych informacji nt. PPK:

1. Uczestnictwo i forma zapisu:

– Osoby w wieku 18 – 55 roku życia zostaną wciągnięci automatycznie jako uczestnicy programu, mają jednak możliwość złożenia wniosku o rezygnacji.

– Osoby między 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do programu jedynie na indywidualny wniosek.

2. Składki obowiązkowe:

– Pracodawca – 1,5% wynagrodzenia,

– Pracownik – 2 % wynagrodzenia (nie dotyczy osób o dochodach ze wszystkich źródeł niższych niż 120% minimalnego wynagrodzenia).

3. Ewentualne dobrowolne składki dodatkowe:

– Pracodawca – do 2,5 % wynagrodzenia,

– Pracownik – do 2 % wynagrodzenia.

4. Dopłaty z Funduszu Pracy:

– 250 zł – opłata powitalna,

– 240 zł – opłata roczna.

5. Dziedziczenie: wypłata transferowa na PPK, IKE lub PPE lub wypłata w gotówce (realizowana w ciągu 3 miesięcy).

6. Wypłata zgromadzonych środków – po ukończeniu 60 roku życia:

25% jednorazowo i 75% w min. 120 ratach miesięcznych (możliwa wypłata 100% jednorazowo po uiszczeniu podatku Belki).

W innych przypadkach:      – 25% pożyczka ze zgromadzonych środków – w przypadku choroby,

– 100% pożyczka ze zgromadzonych środków – na cele mieszkaniowe.

7. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika:

– Informowanie co 4 lata, o ponownym odprowadzaniu wpłat do PPK – Pracodawca ma obowiązek ponownego wznowienia dokonywania wpłat do PPK co 4 lata o czym każdorazowo informuje wszystkie zatrudnione osoby,

– Informowanie o możliwości zdeklarowania wpłaty dodatkowej,

– Informowanie o możliwości przystąpienia do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia,

– Informowanie o złożeniu wniosku o wypłatę transferową, jeśli pracownik był uczestnikiem PPK w innym zakładzie pracy,

– Informowanie o możliwości obniżenia wpłat pracownika do poziomu 0,5% wynagrodzenia w określonych przypadkach.

W naszym zakładzie pracy, mamy również Pracowniczy Program Emerytalny PPE

(natomiast w większości zakładów powstaje, dopiero teraz, jedynie PPK, PPE nigdy nie zostało utworzone),

który dobrze funkcjonuje już od 2010 roku i cały czas można złożyć deklarację uczestnictwa.

Decyzja należy do każdego z nas, indywidualnie.

Już od dłuższego czasu Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ pracowała nad propozycjami zmian w, obowiązującym od 2016 roku, Regulaminie Działalności Socjalnej w Politechnice Łódzkiej.

Po długich negocjacjach i ustaleniach łącznie z Radą ZNP przedstawiliśmy Kanclerzowi PŁ nasze propozycje. W najbliższym czasie, mamy nadzieję, że już od II kwartału 2021 roku, nasze propozycje wejdą do Regulaminu.

Najważniejsze z nich:

 1. Wszystkie dofinansowania socjalne wyliczać na podstawie przychodu od wszystkich umów o pracę, natomiast od działalności gospodarczej liczyć od dochodu, wykazanego w PIT-ach składanych do US. W związku z tym podwyższyć o 50% tabele wysokości dofinansowań – kategorie zaszeregowania.

Priorytetowo potraktować jednoosobowe gospodarstwa domowe – do wyliczenia dofinansowania brać pod uwagę nie 100% (jak w przypadku rodzin), a 75% przychodu.

Takie wyliczenia zastosować również w przypadku samotnych emerytów PŁ

Proponujemy dodatkowo choćby minimalne dofinansowanie socjalne również dla osób o dochodach powyżej 12000 zł na osobę.

 1. Wydłużenie wycieczek dofinansowywanych z ZFŚS z 7 do 9 dni.
 2. Ekwiwalent na paczkę świąteczną dla dzieci przyznawać nie od 3 roku życia, a od 1 roku do 15 lat.
 3. Dofinansowanie do kosztów opieki nad dziećmi w przedszkolach/żłobkach liczyć od wszystkich kosztów (oprócz zajęć dodatkowych), a nie jedynie do czesnego. Dodatkowo podwyższyć kwoty dofinansowań.
 4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy zabezpieczyć (zgodnie z możliwościami prawnymi) żyrantów.
 5. Progi dochodowe (czyli kategorie zaszeregowania w tabelach dofinansowań) powinny wzrastać co roku o procent wzrostu wynagrodzeń.
 6. Wszystkie dofinansowania socjalne przyznawać na podstawie tej samej tabeli, rewaloryzowanej każdego roku.
 7. Stypendia naukowe dzieci nie wliczać do przychodu/dochodu, przy wyliczaniu dofinansowania socjalnego.
 8. Pożyczki mieszkaniowe udzielać (nie tylko jeden raz) wielokrotnie i nie na „pierwsze” samodzielne mieszkanie. Po raz kolejny można by się starać nie wcześniej niż po 10 latach i po spłacie poprzedniej pożyczki.
 9. Obniżyć oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej: z 3% na 2,5% oraz z 2% na 1,5%.

Czekamy z niecierpliwością na wdrożenie zmian.

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i
z nadzieją bez której nie da się żyć!

***

Szczęśliwego, spokojnego i zdrowego Nowego 2021 Roku!

życzy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ

Porozumienie
zawarte pomiędzy Rektorem Politechniki Łódzkiej
a
przedstawicielami związków zawodowych działających w Uczelni
w sprawie zasad podwyżki wynagrodzeń z subwencji MEiN na utrzymanie potencjału dydaktycznego
i badawczego dla pracowników Politechniki Łódzkiej przeprowadzanej w roku 2020.

W związku z przyznaniem Politechnice Łódzkiej kwoty 3 561 600,00 zł ze środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego jako zwiększenie wysokości
subwencji uruchomionej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z
podwyższeniem wynagrodzeń pracowników szkół wyższych od dnia 01 października 2020 r., po konsultacji ze
związkami zawodowymi działającymi w uczelni, przyjmuje się następujące zasady przeprowadzenia podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników Uczelni:
1. Podwyżką objęci są pracownicy, których wynagrodzenia finansowane są z subwencji na utrzymanie i rozwój
potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, o której mowa w art. 365 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce:
a) nauczyciele akademiccy (dydaktyczni, badawczy, badawczo-dydaktyczni),
b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickim.
2. Z podwyżki wynagrodzeń finansowanych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i
badawczego wyłączeni są pracownicy zatrudnieni w Liceum PŁ oraz pracownicy, których wynagrodzenia są
finansowane z innych źródeł niż subwencja, w tym: z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, projektów i
grantów finansowanych przez NCN lub NCBR, z projektów finansowanych z innych przychodów
zewnętrznych działalności badawczej lub dydaktycznej.
3. Podwyżki dla pracowników wymienionych w p. 2 mogą być uruchomione w ramach budżetów projektów i
środków na ich realizację, będących w dyspozycji tych jednostek, jeżeli podwyżki mieszczą się w przyznanych
środkach oraz nie przekraczają wielkości wynagrodzeń określonych w wytycznych do realizacji projektów.
4. Przyznana kwota subwencji przeznaczona jest w całości na:
a) zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego,
b) pochodne zależne od płacy zasadniczej (dodatki stażowe, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne, nagrody, godziny nadliczbowe pracowników niebędących nauczycielami, DWR „13”),
c) pochodne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
5. Od środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń nie dokonuje się w roku 2020 odpisu na ZFŚS.
6. Z przyznanej kwoty na podwyżki wynagrodzeń wydziela się następujące środki:
a) 586 910,00 zł – na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i FP – 19,73%),
b) 263 800,00 zł – rezerwa na skutki zwiększonego DWR „13” za rok 2020,
c) 181 400,00zł – rezerwa przeznaczona na zabezpieczenie skutków rzeczywistych pochodnych zależnych
od wynagrodzenia zasadniczego, przekraczających wielkości średnie przyjęte przy generalnym podziale
środków na podwyżki (dodatków za staż pracy), skutków przeliczenia wypłaconych od 01.10.2020 r.
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, godzin nadliczbowych, itp., na zabezpieczenie skutków
podwyżek dla osób powracających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, powracających z urlopów
bezpłatnych lub po zakończonych stażach naukowych, powracających na pełne etaty po zakończeniu
zatrudnienia w projektach, itd. Rezerwa Rektora przeznaczona jest również na przyznanie podwyżek
uznaniowych dziekanom, dyrektorom i kierownikom ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych
podległych bezpośrednio Rektorowi, kanclerzowi, kwestorowi i innym osobom bezpośrednio podległym
Rektorowi.
7. Pozostała kwota w wysokości 2 529 490,00 zł przeznaczona jest na wzrost wynagrodzenia zasadniczego i
pochodnych zależnych od wynagrodzenia zasadniczego, pozwala na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego
średnio o 5,74%, dla wszystkich pracowników uprawnionych do podwyżki, wg następujących zasad:
a) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego będzie realizowana w części obligatoryjnej naliczonej centralnie i
w części uznaniowej przyznawanej przez kierowników jednostek organizacyjnych, w następujący sposób:
– podwyżka obligatoryjna w wysokości 50% średniego procentowego wzrostu wynagrodzeń – czyli
2,87%, naliczona będzie centralnie,
– podwyżka uznaniowa w wysokości 50% średniego procentowego wzrostu wynagrodzeń – czyli 2,87%
przyznawana będzie przez kierowników jednostek organizacyjnych,
– pracownikom, którzy nie osiągają minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01.01.2021 r.
zostanie naliczona ze środków rezerwy kwota podwyżki obligatoryjnej zapewniająca wymagany
poziom wynagrodzenia minimalnego,
– limity na podwyżkę uznaniową będą wyliczone wg wielkości wynagrodzenia zasadniczego
pracowników zatrudnionych na dzień 01 października 2020 r. z uwzględnieniem wskaźnika
procentowego w wysokości 2,87% dla nauczycieli akademickich (NA) oraz dla pracowników
niebędących nauczycielami (NbN), z uwzględnieniem potrącenia dla osób, którym centralnie
zabezpieczono wielkość minimalnego wynagrodzenia,
– nie przewiduje się możliwości przesuwania limitu środków na podwyżki pomiędzy grupą nauczycieli
akademickich a grupą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
b) kierownicy jednostek otrzymają wykazy pracowników z wypełnioną kwotą podwyżki wynagrodzenia
zasadniczego naliczonej centralnie do uzupełnienia o podwyżkę uznaniową. Wykazy będą przekazane w
formie elektronicznej w postaci plików excela,
c) kierownicy jednostek organizacyjnych przekażą pracownikom, w sposób przyjęty w danej jednostce
organizacyjnej, (może być w postaci komunikatu ustnego poprzez narzędzia komunikacji zdalnej)
informacje o:
– przyjętych w jednostce zasadach przyznawania podwyżki uznaniowej,
– przyznanej kwocie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w ramach podwyżki uznaniowej, a w
przypadku zmniejszenia lub nie przyznania podwyżki uznaniowej uzasadnienie tej decyzji.
d) kierownik jednostki organizacyjnej może zmniejszyć lub pozbawić pracownika kwoty podwyżki
naliczonej centralnie, ale decyzja ta musi zostać uzasadniona pisemnie. Wniosek wraz z uzasadnieniem
należy złożyć w CZKL wraz z uzupełnionymi listami z podwyżkami. Zwolnione z tego tytułu środki
pozostają w jednostce i mogą zostać zagospodarowane na podwyżki uznaniowe.
e) pracownikowi, któremu przyznana kwota podwyżki nie stanowi 100% przewidywanego procentowego
wzrostu wynagrodzeń przysługuje prawo do odwołania, kierowanego drogą służbową, odpowiednio do
dziekana wydziału lub Rektora.
8. Podwyżka wynagrodzeń obejmuje pracowników PŁ zatrudnionych na dzień 01 października 2020 r.
9. Podwyżka nie obejmuje:
– pracowników nowo zatrudnionych po dniu 01 października 2020 r.,
– pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy po 01 października 2020 r. z przyczyn innych
niż przejścia na emeryturę lub rentę,
– pracowników zatrudnionych w PŁ w wymiarze większym niż 1 etat, dla których podwyżka naliczona
będzie w wysokości dla pełnego etatu w podstawowym miejscu pracy.
10. Z uwagi na zdecentralizowany sposób przeprowadzania podwyżek uznaniowych oraz ograniczenia
komunikowania związane z COVID-19 wypłata podwyżek, z wyrównaniem od 01.10.2020 r. planowana jest
w terminie do 10 lutego 2021 r.
11. Podwyżkę przyznawał będzie kierownik jednostki organizacyjnej pracownika, a w przypadkach kierowników
jednostek organizacyjnych na wydziałach – dziekan wydziału, natomiast dla pozostałych jednostek,
odpowiednio rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor.
Łódź, dnia 12.12. 2020 r.

DRODZY CZŁONKOWIE

Zakupione u nas VOUCHERY DO KINA

których termin przydatności kończy się teraz z końcem grudnia 2020r.

a z przyczyn oczywistych nie zostały wykorzystane

będą miały przedłużone terminy ważności

ale dopiero jak już wszystko ruszy i zacznie normalnie prosperować, łącznie z kinami, będzie coś więcej wiadomo.

Poinformujemy o szczegółach!