Przewodniczący Marek Kaźmierczak
Sekretarz Anna Wolborska
Jan Kryczka
Maria Kotełko
Marian Perlikowski
Feliks Kurp