DYŻURY PRAWNIKÓW

Członkowie Związku NSZZ „Solidarność”,

którzy potrzebują porady prawnej powinni zgłaszać się do prawników

przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej   ul. Kamińskiego 18

 

Mec. Hanna Jagielska – pokój nr 319
poniedziałek (12:00 – 16:00)
środa i piątek (11:00 – 15:00)

Mec. Jarosław Jędrzejczak – pokój nr 318
codziennie (8:00 – 16:00)