Pomoc finansowa

Związkowe zasiłki statutowe w PŁ

–  z tytułu urodzenia dziecka          700 zł
–  z tytułu zgonu członka związku  500 zł
–  z tytułu zgonu członka rodziny   400 zł
–  zapomoga – górna granica           500 zł
–  odprawa emerytalna                    600 zł   (wymagany 5-letni staż związkowy)