Przewodniczący dr hab. inż. Jacek Sawicki
Wiceprzewodniczący dr inż. Agnieszka Dziergowska
Skarbnik dr inż. Andrzej Obraniak
Sekretarz mgr inż. Jerzy Goszczyński

Komisja ds. informacji, kultury i rozwoju

Koordynator dr inż. Agnieszka Dziergowska
M. Polakow-Banaszkiewicz
dr inż. Anna Karczemska
dr inż Konrad Dybowski

Komisja ds. interwencji

Koordynator mgr inż. Jerzy Goszczyński
dr inż. Andrzej Obraniak

Komisja ds. BHP

Koordynator dr inż. Jacek Krystek

Komisja ds. socjalnych

Koordynator Andrzej Szczepaniak – dzieci
dr inż. Jacek Krystek – pożyczki / K. Perlińska
dr inż. Maria Walczak – dorośli
dr inż. Wojciech Wojdowski – przetargi / K. Perlińska
dr inż. Janusz Kuliński – zapomogi

Komisja ds. zasiłków statutowych KZ

mgr inż. Jerzy Goszczyński

Komisja ds. ubezpieczeń i PPE

A. Wolborska
J. Goszczyński

Zespół ds. analiz ekonomicznych i prawnych

Koordynator dr inż. Andrzej Bartczak
dr inż. Wojciech Wojdowski
inż. Janusz Kuliński
dr inż. Jacek Krystek

Połnomocnicy ds. kontaktów z KSN i współpracy z zagranicą

dr inż Andrzej Bartczak
dr inż Agnieszka Dziergowska
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

Pełnomocnicy ds. kontaktów z ZR ZŁ

mgr inż. Jerzy Goszczyński