Przewodniczący dr hab. inż. Jacek Sawicki prof PŁ
Wiceprzewodniczący dr hab inż. Konrad Dybowski
Skarbnik dr inż. Andrzej Obraniak
Sekretarz mgr inż. Jerzy Goszczyński

Komisja ds. informacji, kultury i rozwoju

Koordynator Michał Witaszewski
dr inż. Anna Karczemska
mgr Agnieszka Kleczkowska

Komisja ds. interwencji

Koordynator mgr inż. Jerzy Goszczyński
dr hab inż. Konrad Dybowski

Komisja ds. BHP

Koordynator dr inż. Jacek Krystek

Komisja ds. socjalnych

Koordynator Małgorzata Polakow-Banaszkiewicz
Andrzej Szczepaniak – Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży
doc dr inż. Jacek Krystek – Komisja ds. pożyczek
dr inż. Janusz Kuliński – zapomogi
(dr inż. Maria Walczak)

Komisja ds. zasiłków statutowych KZ

mgr inż. Jerzy Goszczyński

Komisja ds. ubezpieczeń i PPE

dr hab inż. Konrad Dybowski
dr inż. Andrzej Obraniak

Zespół ds. analiz ekonomicznych i prawnych

Koordynator doc dr inż. Jacek Krystek
dr inż. Anna Karczemska
inż. Janusz Kuliński
(dr inż. Andrzej Bartczak)

Pełnomocnicy ds. kontaktów z KSN i współpracy z zagranicą

dr inż Agnieszka Dziergowska

Pełnomocnik ds. kontaktów z ZR ZŁ

mgr inż. Jerzy Goszczyński