Wybraliśmy nowe władze naszego związku na IX Kadencję 2014-2018
Przewodniczący – Jacek Sawicki

Członkowie Komisji Zakładowej:

 • Bartczak Andrzej
 • Dybowski Konrad
 • Dziergowska Agnieszka
 • Goszczyński Jerzy
 • Karczemska Anna
 • Krystek Jacek
 • Kuliński Janusz
 • Milczarek Justyna
 • Obraniak Andrzej
 • Polakow-Banaszkiewicz Małgorzata
 • Szczepaniak Andrzej
 • Walczak Maria
 • Wojdowski Wojciech

Rok 2014 jest rokiem wyborczym dla NSZZ „Solidarność”. Wybory Władz Związku na PŁ odbędą się 13.03.2014r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Budynku A-28, na II p. Do końca stycznia 2014 odbywają sie wybory w kołach połączone z dyskusją nad sprawami związkowymi. Delegaci wybrani w kołach podczas Zakładowego Zebrania Delegatów (ZZD) przekażą głosy członków w formie postulatów, stanowisk czy wniosków. Pomogą one w pracach nowej Komisji Zakładowej w nadchodzącej IX kadencji na lata 2014 – 2018.