Szanowni Państwo,

Członkowie NSZZ Solidarność w PŁ

Trwa proces wdrażania zapisów ustawy 2.0 na naszej Uczelni, mamy już za sobą kilka ważnych zmian w organizacji, nauce, dydaktyce. Proces ten się jeszcze nie zakończył, niemniej jednak już na tym etapie chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat wdrożonych zmian, co mamy nadzieję, wpłynie na dalszy przebieg tego trudnego procesu.

Chcielibyśmy na kanwie tych opinii przygotować stosowny wniosek do Władz naszej uczelni, dlatego czekamy na Państwa GŁOS W TEJ SPRAWIE.

Opinie prosimy nadsyłać do 16 grudnia 2019 na adres e-mail:

solidarnosc@info.p.lodz.pl