Aktualnie trwają Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w PŁ na kadencję 2020-2023.

Podstawę prawną powyższych działań stanowi Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy
z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz. U. nr 35 poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa
o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U.2019 poz. 263).

Harmonogram Wyborów SIP:

  1. do 25 listopada 2019r. – Wybory Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.
  2. od 25 listopada do 5 grudnia 2019r. – Wybory Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
  3. do dnia 5 grudnia 2019r. – dostarczenie protokołów Komisji Skrutacyjnych z dokonanych wyborów (załącznik nr 3) do pokój nr 105, 107, budynek A28 (Biuro NSZZ „Solidarność” w PŁ).
  4. w dniu 11 grudnia godz. 14.15Wybór Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy, Sala Konferencyjna nr 208, budynek administracji kanclerskiej (A28), II piętro.

Po 11 grudnia b.r. poinformujemy o składzie nowo wybranych SIP we wszystkich jednostkach.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji wyborów SIP.