MIKOŁAJKI

8 GRUDNIA 2019, niedziela

Wydz. ZIP ul. Piotrkowska 266, Sala Lustrzana

  • Występy: Eduardo Show KOMIKA – ŻONGLERA

  • Wspólne zabawy i kolędowanie

  • Spotkanie z Mikołajem, paczki świąteczne

Gwarantujemy dobrą zabawę !:)

Cena: 5 zł/dziecko; 10 zł/opiekun

Zapisy w biurze KZ NSZZ „Solidarność” w PŁ