KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „Solidarność” w PŁ

Organizuje regularne spotkania informacyjna – szkoleniowe z tematu:

PRAWO PRACY

Szkolenie jest bezpłatne

Skierowane do wszystkich zainteresowanych członków naszego Związku.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki, o godzinie 15.30,

w sali konferencyjnej budynku A-28 (socjalny), II piętro.

Jednorazowo około dwóch godzin.

 

PROWADZĄCY: docent Jacek Krystek, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PŁ

Program szkolenia:

1.   Wstęp do prawoznawstwa;

                                  TERMIN: 23.05.2017

·         Koncepcje prawa

·        Systemy prawa

·        Norma a przepis prawny

·        Budowa normy prawnej

·        Rodzaje norm prawnych

·        Zakres obowiązywania norm prawnych

·        Kolizje norm prawnych

·        Kolizje reguł kolizyjnych

 

Kolejne zajęcia będą kontynuowane po wakacjach:

4. Zasady prawa pracy; TERMIN: 03.10.2017

5. Stosunek pracy; TERMIN: 10.10.2017

6. Stosunek pracy; TERMIN: 17.10.2017

7. Czas pracy; TERMIN: 24.10.2017

8. Urlopy; TERMIN: 07.11.2017

9. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika; TERMIN: 14.11.2017

10. Wynagrodzenie; TERMIN: 21.11.2017

11. Wypadek w pracy; TERMIN: 28.11.2017

12. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie; TERMIN: 05.12.2017

13. Zbiorowe prawo pracy; TERMIN: 12.12.2017

14. Stosunek pracy nauczycieli akademickich; TERMIN: 19.12.2017

 

2. Źródła prawa;                   TERMIN: 30.05.2017

·         Źródła prawa w Polsce

·         Źródła prawa w Unii Europejskiej

·         Wyszukiwanie przepisów prawnych

·         Struktura ustaw

·         Adres publikacyjny ustawy

 

3. Ćwiczenie w wyszukiwaniu aktów prawnych;                 TERMIN 06.06.2017

·         Sprawdzanie adresu publikacyjnego

·         Sprawdzanie aktualności aktu prawnego

·         Szukanie zmian przepisów prawnych

·         Wyszukiwanie aktów wykonawczych

 

ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY I PROSIMY O KONTAKT

Biuro Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ

90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Budynek A28, piętro I, pokój 107

tel. 42-631-39-19, 42-631-20-99

solidarnosc@info.p.lodz.pl