KOMUNIKAT

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Rok 28 Nr 7                                     11 maja 2017 r.

 Benefis Jana Pietrzaka

W  dniach 9-11 czerwca 2017 r. odbędzie się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jednym z punktów tegorocznego festiwalu będzie koncert-kabareton, podczas którego jubileusz 50-lecia działalności artystycznej obchodzić będzie Jan Pietrzak.

Benefis Jana Pietrzaka odbędzie się w sobotę, 10 czerwca 2017 r. w Opolu w godz. 20.00 -24.00.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” może zamówić bilety w cenie 25 zł/szt.

Bilety dofinansowane przez NSZZ „Solidarność” przeznaczone są dla członków NSZZ „Solidarność” i ich najbliższej rodziny.

Imienną listę osób zainteresowanych zakupem biletów prosimy składać do dnia 15 maja br. w Dziale Kontaktów Biura Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18 (pok. 311) – tel. 42 67-72-627 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl.

UWAGA:  Liczba biletów ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”  Ireneusz Wach