KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „Solidarność” w PŁ

Organizuje WYCIECZKĘ w KARNAWALE   04 – 05.02.2017

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E    –    K U S O K I

Ostanie dni karnawału zwane w świętokrzyskim kusokami obchodzono hucznie. Tłustego zapustnego jadła i napitku na stołach nie brakowało. Kusoki były też czasem bardzo tanecznym. Z przytupem oddawano się hulankom w karczmie, na drewnianej podłodze, w rytmach oberka, polki, walczyka, które wygrywali miejscowi muzykanci.

Nocleg, kolacja i bal karnawały w dworku położonym w samym sercu doliny Gór Świętokrzyskich

Piękno ziemi świętokrzyskiej nie przemija. Utrwalone w murach zamków, pałaców i kościołów od wieków zachwyca

Dla zaostrzenia apetytu i poprawienia kondycji – zwiedzanie

W programie m.in.:

Jaskinia Raj, we wnętrzu której znajdują się najbogatsze w Polsce nacieki wapienne, a także ślady obozowiska neandertalskich łowców,

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach– jeden z najpiękniejszych zachowanych pałaców w Polsce – perła manieryzmu,

 Ruiny zamku królewskiego w Chęcinach-najpotężniejsza polska warownia czasów średniowiecza

Oblęgorek – Majątek ofiarowany Sienkiewiczowi przez społeczeństwo polskie w 1900 r

 Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – Muzeum posiada trzecią, co do wielkości na świecie, kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych

W CENIE:

  • Przejazd autokarem
  • Usługa przewodnicka
  • 1 nocleg, pokoje 2-3 osobowe
  • Śniadanie
  • Kolacja i bal karnawałowy, oprawa muzyczna DJ

Cena:

290 zł ( dla grupy 36-45 osób)

330 zł ( dla grupy 29-35 osób)

370 zł ( dla grupy 20-28 osób)

Cena nie obejmuje wstępu do zwiedzanych obiektów: Jaskinia Raj 20 zł, Zamek w Chęcinach- 8 zł, Pałac Biskupów Krakowskich- 8 zł, Oblęgorek – 7 zł, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie-12 zł/8 zł

Zapisy razem z zaliczką 150 zł/os. do 30 grudnia 2016 roku,

reszta płatności do 20 stycznia 2017 roku,

w Biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ, w godzinach 10.00 – 14.00.

ZAPRASZAM SERDECZNIE

W noc Wigilijną, w blasku świec melodia kolęd płynie w mrok.        

Niech Wam przyniesie radości moc i wiele szczęścia w Nowy Rok.

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłyną spokojnie i radośnie.

W Nowym Roku marzenia niech zmienią się w rzeczywistość,

A sukcesy przerosną oczekiwania.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA  Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ NOWEGO 2017 ROKU

SKŁADA

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM I STUDENTOM

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ