Poniższe Stanowisko zostało wysłane do Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” na ręce Przewodniczącego Waldemara Krenca.

Nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnej odpowiedzi.

STANOWISKO KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej

z dnia 21.06.2016r.,

Ws.: produkcji śmigłowca Caracal w Łodzi.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Łódzkiej wyraża zaniepokojenie działaniami zmierzającymi do unieważnienia kontraktu na produkcje śmigłowca Caracal w Łodzi.

Taka decyzja spowoduje utratę szansy na odbudowę nowoczesnego przemysłu elektromaszynowego w mieście i regionie oraz uzyskanie około tysiąca nowych miejsc pracy.

Nowe miejsca pracy, nowoczesne technologie związane z produkcją i serwisem śmigłowców w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, nie wykluczają produkcji nowoczesnych śmigłowców szturmowych w Mielcu i Świdniku. Politechnika Łódzka od lat współpracuje z Firmą Airbus Helicopters (producentem Caracala) przy opracowywaniu najnowocześniejszych konstrukcji lotniczych. W naszej Uczelni uruchomione zostały studia II stopnia Advanced Mechanical Enginieering, przygotowujące polskich inżynierów do pracy w biurach konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym, lotniczym i transportowym. Również w Łodzi powstał klaster zaawansowanych technologii lotniczych „Wyżyna lotnicza”, w którym to konsorcjum bierze udział Politechnika Łódzka, Airbus Helicopters oraz WZL nr 1 w Łodzi.

Powyższe działania świadczą o starannym przygotowaniu do realizacji kontraktu, a potencjalne jego zerwanie niweczy wieloletnią pracę środowiska naukowego i biznesowego nad odbudową zaawansowanego technicznie przemysłu w regionie.

Zwracamy się do Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” o zaprezentowanie naszego stanowiska na forum krajowym związku.