PPE
Pracowniczy Program Emerytalny

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

Dopuściła wejście w życie Pracowniczego Programu Emerytalnego ( PPE )

Art. 157. 2.
W uczelniach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30 %.

Na Politechnice Łódzkiej, dzięki intensywnym staraniom naszego Związku, PPE został wprowadzony w 2010 roku.

Nowo zatrudniający się pracownicy, jak i osoby, które nie przystąpiły do Programu w każdej chwili mogą do niego przystąpić. Zapisy odbywają się w systemie ciągłym, w Dziale Osobowym.